Understanding English Grammar – Tenses: Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Thì Tiếng Anh

200.000 

  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Speaking trong năm tháng 1/2022
  • Phân tích đề bài
  • Gợi ý các hướng triển khai ý tưởng trả lời câu hỏi
  • Câu trả lời mẫu tham khảo Band điểm 7+
  • Phân tích các từ vựng hay
Tư vấn