IELTS Speaking Review January 2022 – Tổng hợp và giải đề thi IELTS Speaking tháng 1/2022

150.000 

  • Tổng hợp đề thi thật IELTS Speaking trong năm tháng 1/2022
  • Phân tích đề bài
  • Gợi ý các hướng triển khai ý tưởng trả lời câu hỏi
  • Câu trả lời mẫu tham khảo Band điểm 7+
  • Phân tích các từ vựng hay
Tư vấn