VỀ CHÚNG TÔI – IPAS VÀ NHỮNG CON SỐ

 

1000+

200.000+

3

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“IPAS was born to be a home of bliss for companions, a community of shared values for supporters and a chamber of triumphs and achievements for a better world” – Mr Lanh Nguyen, Founder & Director of IPAS –

IPAS’s Credo

IPAS được hình thành trên cơ sở tạo ra giá trị phát triển bền vững cho con người, là phương tiện để ra đời những ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ góp phần vào sự phát triển cá nhân và vì một xã hội hạnh phúc và thịnh vượng.

Tôi coi những điều sau đây sẽ luôn gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của IPAS:

  1. Trách nhiệm đầu tiên của IPAS là đối với khách hàng, những người có một hoặc nhiều “nỗi đau”, một hoặc nhiều vấn đề cần được xác định, hỗ trợ và định hướng giải quyết. Sản phẩm và dịch vụ của IPAS phải luôn đạt chất lượng tốt nhất với chi phí phải chăng nhất. Chịu trách nhiệm 100% với những cam kết đối với khách hàng, giúp họ thành công, thịnh vượng và hạnh phúc.
  2. Trách nhiệm thứ hai của IPAS là đối với những đồng nghiệp, đồng sự, những người lao động – họ phải được đảm bảo kế sinh nhai, lương thưởng công bằng theo nhân phẩm và năng lực, chế độ thăng tiến công bằng, và sự quản lý bằng chính mục tiêu cá nhân.
  3. Trách nhiệm thứ ba của IPAS là đối với cộng đồng và xã hội. Vì một xã hội thịnh vượng, IPAS không ngừng tập trung vào giải quyết các vấn đề như giáo dục đào tạo, hội nhập toàn cầu, kĩ năng quản trị tài chính, định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho mọi người. Bên cạnh đó, IPAS cần phải là một tổ chức gương mẫu, giữ gìn đạo đức kinh doanh, làm từ thiện và góp phần cải thiện đời sống dân sự, sức khoẻ, giáo dục cho cộng đồng xung quanh.
  4. Trách nhiệm thứ tư của IPAS là đối với cổ đông, những người tin tưởng đồng hành trong việc đầu tư vào công ty. Kinh doanh cần phải đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững, phải luôn dự phòng và tiến hành quản trị rủi ro, bảo toàn vốn. Xây dựng các kế hoạch, sản phẩm, dịch vụ để luôn tăng trưởng và tạo ra giá trị lớn cho tổ chức.
  5. Trách nhiệm cuối cùng của IPAS là của nhà sáng lập và của hậu duệ sau này đối với Công Giáo. IPAS phải tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng nhà Chúa, truyền giáo, từ thiện, giúp người, và là nhân chứng của Chúa tại trái đất này.

ĐỘI NGŨ KEY IPAS

Mr Lanh nguyen
Founder & ceo

Ms Anh Pham
academic manager

Mr an dang
coach

MRS MAI DAO
ACADEMIC ADVISOR

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

To be an organization of solutions devised for millions of individuals by energising human spirit and maximising potentials, based on Wisdom and Compassion”