Chiến thuật làm bài “Multiple Choice”

Dạng bài “Multiple Choice Questions” (lựa chọn đáp án đúng) trong IELTS Reading

Correct Checkbox Line Icon. Select Answer Sign. Vector Stock Vector - Illustration of outline, checkbox: 133962072

 

Trong các câu hỏi thuộc dạng MCQ, thí sinh sẽ phải chọn ra 1 (hoặc đôi khi là một vài) đáp án đúng trong số các lựa chọn được đưa ra để trả lời câu hỏi của bài. Ban đầu việc này có vẻ rất phức tạp, nhưng với những chiến lược sau đây, các bạn hoàn toàn có thể tự tin chinh phục dạng bài MCQ này!

Chiến lược đối phó với dạng bài lựa chọn đáp án đúng này đơn giản là coi từng câu hỏi như một câu dạng verification question (True/False/Not given), trong đó chúng ta khoanh chọn đáp án đúng (True statements), và loại bỏ các đáp án sai (False/Not given statements)

 

Các bước làm dạng bài “Multiple Choice Questions” (chọn đáp án đúng)

B1. Đọc kĩ và phân tích câu hỏi:

Tìm và gạch chân các từ khóa trong câu hỏi để giúp xác định vi trí đoạn văn cần đọc.

Lưu ý: Ở bước này chỉ nên đọc kĩ phần câu hỏi, chưa cần chú ý đến các đáp án. Lí do là vì trong các đáp án chứa quá nhiều thông tin, mà phần lớn lại là thông tin không chính xác hoặc không xuất hiện trong bài (Distractions), sẽ khiến chúng ta bị rối khi đọc tìm ý.

B2. Dựa vào các từ khóa ở câu hỏi, xác định và đọc hiểu phần văn bản chứa thông tin

Nên nhớ rằng các từ khóa trong câu hỏi thường sẽ xuất hiện trong bài đọc dưới dạng paraphrased information (từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, …)

Sau khi đã xác định được mẩu thông tin có thể chứa đáp án, việc chúng ta cần làm là đọc kĩ phần thông tin đó để hiểu ý và phân tích được nó tương ứng với thông tin đề bài. Quan trong nhất là thí sinh cần phải nắm được các ý chính của phần thông tin đã đọc để có thể kiểm chứng đáp án.

B3. Quay lại đọc các đáp án để loại trừ đáp án sai, lựa chọn đáp án đúng

Thí sinh dựa vào ý hiểu, cũng như đối chiếu các từ khóa, để quyết định tính đúng sai của từng đáp án. Việc xác định xem một nhận định đúng hay sai hoàn toàn giống với phương pháp của dạng bài True/False/Not given.

  • Những đáp án có thông tin chính xác so với bài đọc là đáp án đúng (True)
  • Những đáp án không có thông tin, có thông tin được nhắc đến nhưng chỉ nhắc đến một phần hoặc mang ý nghĩa phản bác lại so với bài đọc là đáp án sai (False/Not given)

Cần chú ý rằng cho dù là đáp án sai cũng sẽ có các từ khóa được lặp lại trong bài đọc, thậm chí là sử dụng cùng một từ, tuy nhiên đó sẽ chỉ là thông tin sai sót. Vì vậy các bạn nhớ phải cảnh giác với những từ ngữ không được paraphrase, không nên chăm chăm tìm từ giống mà cần kiểm chứng dựa trên ý hiểu của mình.

Ở bước này, thí sinh cũng sẽ cần chú ý số lượng đáp án đúng mà đề bài cho phép lựa chọn.

Practice

A             The sense of smell, or olfaction, is powerful. Odours affects us in a physical, psychological and social level. For the most part, however, we breathe in the aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us. It is only when the faculty of smell is impaired for some reason that we begin to realise the essential role the sense of smell plays in our sense of well-being.

B             In one well-known test, women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people. Most of the subjects would probably never have given much thought to odour as a cue for identifying family members before being involved in the test, but as the experiment revealed, even when not consciously considered, smells register.

Câu hỏi:

1. According to the introduction, we become aware of the importance of smell when

A. We discover a new smell

B. We experience a powerful smell

C. Our ability to smell is damaged

D. We are surrounded by odours

2. The experiment described in paragraph B

A. shows how we make use of smell without realizing it.

B. demonstrates that family members have a similar smell.

C. proves that a sense of smell is learnt.

D. compares the sense of smell in males and females.

Giải thích đáp án

  1. C

Câu cuối đoạn A: “become aware of”=”begin to realize”; “the importance of smell”=” the essential role the sense of smell plays”; “when the faculty of smell is impaired”=”when our ability to smell is damaged” (câu C)

Trong câu này có những từ như “powerful” hay “surround” ở những đáp án còn lại được lặp lại y hệt trong bài đọc, tuy nhiên thông tin trong những đáp án ấy lại không hề tương thích với bài đọc.

  1. A

Câu cuối đoạn B: “experiment”=”test”; “odour as a cue for identifying family members”=”make use of smell”; “when not consciously considered”=”without realizing”

Tượng tự, câu 2 có rất nhiều từ xuất hiện lại như “family members, similar, males and females” nhưng lại nằm ở những đáp án sai. Vì vậy, có thể thấy rằng nếu muốn xác định được đáp án một cách chính xác nhất, thí sinh cần phải quyết định dựa vào ý nghĩa mà đoạn thông tin thể hiện, chứ không thể sử dụng mỗi từ ngữ không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn