Chiến lược làm bài writing task 1: Bố cục và phương pháp 4 STEPS

I. Phần mở đầu
Chào các bạn, khi đến với IELTS writing task 1, các bạn cần biết về một số những lưu ý cơ bản của phần thi này như sau:

+ Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.

+ Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (dài, tốn nhiều thời gian)

+ Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết. Trình tự 4 bước làm bài sẽ

được giới thiệu cụ thể trong các Chương sau.

+ Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập đến trong biểu đồ vào bài viết.

+ Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú ý để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ.

+ Chú ý đến việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu linh hoạt, đa dạng. Đây sẽ là 2 trong 4 tiêu chí giám khảo sẽ sử dụng để đánh giá bài viết của thí sinh.

II. Bố cục về 1 bài writing task 1

The chart shows the annual GDP growth rates in 3 countries from 2007 to 2010.

IELTS WRITING TASK 1 – ANNUAL GDP GROWTH RATE – Q – ACADEMY

Example:

The chart gives data about the yearly rate of GDP growth in Tunisia, Japan and Ecuador from 2007 to 2010. (Introduction)

It can be seen that the rate of GDP growth in Japan increased steadily while the figures for the other two nations experienced a decline over the period. (Overview)

Looking at the chart in more detail, the Japanese yearly rate of growth in GDP experienced a gradual upturn, from 2% in the year 2007 to just under 7% in 2010. Meanwhile, there was a non-stop decrease in Tunisia’s figures through the years, from approximately 6% to only 3%, which was much lower than that of Japan. (Detail paragraph 1)

Starting at 3% during the first year of the period, the percentage of GDP growth in Ecuador rose to over 4% in the next year, followed by a significant drop to only 1% in 2009. This figure soon recovered to roughly 2% in 2010, which was the lowest among the three countries. (Detail paragraph 2)

Một bài viết Task 1 thường được chia ra thành 4 phần (4 đoạn):

+ Introduction: 1 câu: Viết lại đề bài theo cách khác

+ Overview: 1-2 câu: Tóm tắt 1-2 điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ

+ Detail 1: 3-4 câu: Mô tả nhóm thông tin 1

+ Detail 2: 3-4 câu: Mô tả nhóm thông tin 2

III. Phương pháp FOUR STEPS

Một bài viết Task 1 nên được hoàn thành trong khoảng 20 phút, một khoảng thời gian không dài. Tuy nhiên không vì thế mà thí sinh nên vội vàng viết ngay. Để viết được 1 bài Task 1 hoàn chỉnh nhất, thí sinh nên áp dụng phương pháp 4 STEPS 4 bước để viết một bài Task 1:

 

Bước 1: Phân tích đề

Đây là bước rất quan trọng trước khi bắt tay vào viết bài mà nhiều học sinh hay bỏ qua, dẫn đến những lỗi sai “hệ thống” cho cả bài, ví dụ về đối tượng của bài, về thì của động từ,…

Thí sinh nên dành 1-2 phút để phân tích đề bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

+ Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

+ Đơn vị là gì?

+ Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Ví dụ:

IELTS WRITING TASK 1 – The chart below shows male and female fitness membership between 1970 and 2000. – Q – ACADEMY

Phân tích đề:

+ Đối tượng (chủ ngữ) là gì?

=> Để xác định đúng đối tượng ứng với số liệu, căn cứ đầu tiên có thể thấy ngay ở đề bài là “male and female fitness membership”. Bản thân từ “membership” mang nghĩa “số lượng thành viên” nên ta có thể viết: “Female fitness membership was 1000 in 1970”

* Ngoài ra khi muốn đề cập đến số lượng của một danh từ đếm được, ta có thể dùng “the number of”, vì vậy, cũng có thể viết “The number of females involved in fitness activities was 1000 in 1970.”

+ Đơn vị là gì?

=> Đơn vị ở đây là người

 

+ Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Số liệu của biểu đồ này được ghi lại trong giai đoạn 1970-2000

=> chia thì quá khứ.

! Chú ý

Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of

Bước 2: Viết Introduction (1 câu)

Nội dung của phần mở bài là câu trả lời cho câu hỏi: Các biểu đồ trình bày về cái gì? Hãy bắt đầu bài viết với 1 câu mở đầu bằng cách viết lại ý của câu hỏi với ngôn từ của mình (paraphrasing)

Ví dụ:

The chart shows the average number of commuters travelling each day by car, bus or train in the UK between 1970 and 2000.

Phân tích các thành phần của đề bài này để tiến hành paraphrase:

Mở bài hoàn thiện: “The chart illustrates how many people commuted daily by three different means of transport in the UK over a period of 30 years.”

 

Hoặc The graph compares figures for daily commuters by three different means of transport in the UK from 1970 to 2000.”

Bước 3: xác định các ý sẽ cho vào phần Overview

  • Nhìn biểu đồ, tìm ra một hay hai điểm đáng chú { nhất của biểu đồ (xu hướng của các đường, đối tượng nào có số liệu nổi bật,…)
  • Viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm ấy.
  • Không đưa số liệu cụ thể vào phần này (để lại sẽ viết ở phần thân bài)

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin vào 2 đoạn Detail

Cách lựa chọn ý chính để viết trong Overview (bước 3) và cách chia thông tin hợp lý vào 2 đoạn detail tùy thuộc vào dạng bài và sẽ được giới thiệu chi tiết trong những Chương sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn