Lịch học IELTS MARATHON 5.0

IELTS MARATHON 5.0

3.600.000đ/khóa/3 tháng

 • Hình thức: Lớp học truyền thống (tối đa 10 học sinh / 1 lớp)
 • Điểm đầu vào: 3.5-4.0 IELTS
 • Điểm đầu ra: 5.0 IELTS
 • Ngày khai giảng: khai giảng liên tục
 • Thời lượng: 8 buổi / 1 tháng
 • Ca học: 19:30 – 21:00
 • Buổi học: Thứ 2, 4
 • Quyền lợi học viên: được cam kết đầu ra
 • Địa chỉ trung tâm: Tòa Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Người học đã hiểu nền tảng về IELTS, biết những chiến lược cơ bản để giải quyết những câu hỏi cơ bản trong bài thi.

2. Mục tiêu khóa học

Hiểu và nắm bắt kiến thức nền tảng của IELTS Writing Task 1; các chiến lược cho các dạng bài nâng cao trong kĩ năng Reading như Matching Heading, Matching Information và Multiple Choice.

3. Nội dung chương trình

Khung chương trình Nội dung
Speaking Skill

Mục tiêu: Thành thạo các chủ đề trong IELTS Speaking Part 1.

Nội dung:

 • Từ vựng các chủ đề.
 • Ngữ pháp và phương pháp phát triển ý.
 • Các chiến lược hiệu quả.
Writing Skill

Mục tiêu:

 • Viết IELTS Writing Task 1 tốt với các dạng bài như: Line graph, Bar chart, Pie Chart, Process,…
 • Nắm bắt phương pháp viết IELTS Writing Task 2

Nội dung:

 • IELTS Writing Task 1
 • IELTS Writing Task 2
Reading & Listening Skill

Mục tiêu:

 • Chinh phục các dạng bài trong bộ sách Cambridge IELTS, đạt từ 25/40 câu đúng trở lên

Nội dung:

 • Từ vựng học thuật
 • Phương pháp, chiến lược làm bài

Đăng ký học trải nghiệm
  Tư vấn